Дирекція

Конкурс Ф - 72

Оголошення
 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України №48637/1/1-15 від 9.12.2015 року стосовно виконання Постанови Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України»

Державний фонд фундаментальних досліджень

оголошує конкурс Ф72

на грантову підтримку включених до державної програми публікацій відповідно до вказаної Постанови Кабінету Міністрів України

Запити приймаються до 15 квітня 2016 року.

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф72.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

  1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
  2. Копії публікацій за 2013  - 2015 роки (не більше 5) – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або  електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua– закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням:http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

На виконання доручення Кабінету Міністрів України №48637/1/1-15 від 9.12.2015 року стосовно виконання Постанови Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України» Державний фонд фундаментальних досліджень

оголошує конкурс Ф72 науково-дослідних проектів за визначеною тематикою.

Умови конкурсу
 

УМОВИ

проведення конкурсу Ф72

      1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є грантова підтримка науково-дослідних проектів, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України.

         2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

      2.1. На конкурс подаються науково-дослідні проекти відповідного тематичного спрямування.

      2.2. При розгляді проектів оцінюється їхня актуальність і новизна, а також наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу.

          Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей за визначеною тематикою, що опубліковані за останні 3 роки. 

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті науково-дослідні проекти, які направлені на конкурс до 15 квітня 2016 року та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля.

Запити для участі у конкурсі проектів, тематика та оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі необхідно заповнити на конкурсному ресурсі ДФФД із попередньою реєстрацією за посиланням – contest.dffd.gov.ua.

         3.2. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

         3.3. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох примірниках за підписами керівника організації-виконавця, завірених печаткою направляються поштою або вкладаються до скриньки ДФФД за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16(скринька – на пункті охорони).

Контактні телефони: 246-39-29, з 9 до 17 год.

Запити на конкурс приймаються до 15 квітня 2016 року.

До матеріалів запиту додається примірник копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту (за 2013  - 2015 роки).

3.4. До конкурсу не допускаються: проекти надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.5. Науково-дослідні проекти, які за результатами конкурсного та експертного відбору затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації  відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

         3.6. Усі допущені до конкурсу заявки науково-дослідних проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

         3.7. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.8. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу науково-досілдних проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на веб-сторінці Фонду.

            3.9. Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні відповідати вимогам порядку для відкритого публікування.  Публікація, виконана при фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень обов’язково повинна містити  посилання на надану ДФФД підтримку.

         3.10. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

 4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень.

4.2. Результати виконання конкурсних науково-дослідних проектів мають бути відображені у публікаціях (монографія, відео та інші електронні матеріали), наклад яких безкоштовно передається урядовим структурам для подальшого їх розповсюдження.

4.3. Рішення про фінансування робіт за проектом у 2016 році приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.4. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.5. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

Перелік проектів
 

Перелік запитів, поданих на конкурс Ф72

№п/п Дата Назва організації Керівник Тема Примітка
1 14.04.2016 Інститут історії НАНУ Верменич Ярослава Володимирівна Феномен порубіжжя Донбасу і Криму в долі України Ф72/21285
2 14.04.2016 Сумський державний університет (СумДУ) Дегтярьов Сергій Іванович Маніпулювання історичною пам’яттю українського народу як засіб агресії Росії проти України Ф72/21377
3 15.04.2016 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук Український Крим Ф72/21471
4 15.04.2016 Науково-дослідний інститут українознавства МОН України Слободянюк Михайло Ті самі «гості» в ту ж хату: історичні особливості агресії РФ проти України Ф72/21360
5 15.04.2016 Науково-дослідний інститут українознавства МОН України Гай-Нижник Павло Павлович Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України Ф72/21443
6 18.04.2016 Національний центр Олександра Довженка Мензелевський  Станіслав Володимирович Кіноматографічна ревізія Донбасу Ф72/21482
7 18.04.2016 Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Гарань Олексій Васильович Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір Ф72/21460
8 18.04.2016 Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» МОН (ЗНУ) Турченко Федір Григорович Проект «Новоросія» та російсько-українська гібридна війна Ф72/21398
9 19.04.2016 Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАНУ Дрига Ірина Миколаївна Історія України (турецькою мовою) Ф72/21494

 

Переможці конкурсу

Переможці конкурсу Ф72

№п/п Примітка Назва організації Керівник Тема
  Ф72/21443 Науково-дослідний інститут українознавства МОН України Гай-Нижник Павло Павлович Історичні передумови та сучасні суспільні наслідки агресії Російської Федерації проти України
  Ф72/21460 Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) Гарань Олексій Васильович Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір
  Ф72/21285 Інститут історії НАНУкраїни Верменич Ярослава Володимирівна Феномен порубіжжя Донбасу і Криму в долі України
  Ф72/21471 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук Український Крим
  Ф72/21494 Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України Дрига Ірина Миколаївна Історія України (турецькою мовою)

 

Договір

Договір 2016

Заповнену форму договору необхідно направляти на електронну адерсу - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із зазначенням в темі повідомлення ПІБ керівника проекту.

Go to top