Дирекція

Ф - 83 Умови конкурсу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови ДФФД

___________ Л.М. Лобанов

 

УМОВИ

конкурсу Державного фонду фундаментальних досліджень (Ф83) наукових проектів молодих вчених

 

1. Загальні засади.

1.1. Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки робіт молодих вчених. Результатом конкурсу має бути реалізація короткострокових проектів – переможців.

1.2. На конкурс подаються проекти за наступними напрямами:

-         математика, механіка, інформатика;

-         фізика;

-         хімія;

-         матеріалознавство;

-         нові перспективні технології;

-         біологія;

-         науки про Землю, екологія;

-         соціогуманітарні дослідження.

1.3. Строк виконання договірних робіт – червень – грудень 2018 року.

1.4. Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний, науковий працівник, який працює, навчається у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

-    віком до 35 років (на момент подання запиту), який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;    

-    докторант або доктор наук, віком до 40 років (на момент подання запиту).

1.5. Проект може бути ралізований як самим науковцем, так і створеним ним тимчасовим науковим колективом (до 5 осіб).

 

2. Порядок оголошення та оцінки конкурсних проектів.

2.1. Конкурс оголошується і проводиться з фінансуванням у 2018 році проектів-переможців.

2.2. Оголошення та умови конкурсу затверджуються наказом ДФФД згідно з рішенням Ради ДФФД.

2.3. Експертизу проектів здійснюють запропоновані Радами молодих вчених НАН України, МОН України та іншими науковці-спеціалісти відповідних наукових напрямів.

2.4. Результати експертизи мають бути оголошені не пізніше ніж за 45 днів після оприлюднення переліків проектів, що прийняті до розгляду за результатами формальної оцінки – відповідності документів умовам конкурсу.

2.5. Оцінка проектів проводиться трьома експертами. У разі протирічливих оцінок - залучається додатковий експерт.

2.6. У випадку спірних питань для проектів із рівною кількістю отриманих балів – перевага надаватиметься проектам від організацій, що є переміщені із зони АТО та Криму.

2.7. За результатами експертизи відповідно до кількості отриманих балів формується рейтинг проектів для кожного наукового напряму. Проекти-лідери за рішенням Ради фонду будуть рекомендовані до фінансування.

2.8. Результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті ДФФД і відповідну інформацію буде направлено керівниками проектів за зазначеними контактними даними.

 

3. Порядок подання запитів на конкурс.

3.1. Запити на конкурс подаються в електронному (із наданням роздрукованого варіанту запиту) вигляді.

3.2. Електронна форма запиту подається на конкурсному ресурсі ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua

3.3. Для доступу до форми запиту необхідно зареєструватися на зазначеному ресурсі (реєстрація не передбачає підтвердження, доступ надається після заповнення форми облікового запису) або увійти за логіном і паролем (для зареєстрованих користувачів).

3.4. Відповідно до електронної форми автоматично формується файл запиту для друку із титульним аркушем. Файл може бути відформатований без внесення додаткової інформації для відповідності електронної форми паперовій. Титульний аркуш друкованого варіанту запиту має містити мокру печатку організації та підпис керівника організації або посадової особи, що відповідає за науковий напрямок.

3.5. Запит містить проект кошторису фактичних витрат, що розраховується на бюджетні кошти 2018 року до 200 тис. грн. кожний.

3.6. Крім заповненої електронної форми та роздрукованого запиту (1 примірник) додаються:

гарантійний лист на бланку організації за підписом керівника організації чи посадової особи, що відповідає за науковий напрямок (за запропонованим зразком);

копія паспорта – 1 сторінка;

для докторантів до 40 років – довідка про статус докторанта;

для докторів до 40 років – копії диплома про присудження наукового ступеню доктора наук.

3.7. Всі документи оформлені в паперову папку на зав'язках без позначок надаються особисто або направляються поштою до дирекції ДФФД за адресою:

01601, місто Київ, бульвар Шевченка, 16, к. 404б, тел. (044)246-39-29.

3.8. Запити, що не відповідають умовам конкурсу до розгляду не приймаються.

3.9. Інформація про відхилення запитів надається керівникам проектів.

 

4. Фінансування проектів.

4.1. Фінансування проектів здійснюється відповідно договору, що укладається між

Державним фондом фундаментальних досліджень та організацією – виконавцем.

4.2. Сума договору складає до 200 тис. грн. Кошти можуть бути реалізовані на (згідно Додатку 1):

4.2.1. Заробітну платню

4.2.2. Матеріали

4.2.3. Паливо та енергію для виробничих цілей

4.2.4. Службові відрядження

4.2.5. Спецустаткування для наукових (експериментальних робіт)

4.2.6. Інші витрати (організаційні внески для участі у семінарах, конференціях, симпозіумах тощо, плата за публікацію у наукових виданнях, друк монографій, ремонт оргтехніки та спецустаткування)

4.2.7. Накладні витрати

 

5. Прийом запитів.

5.1. Конкурс буде оголошено 26 січня 2018 року. Форму для оформлення запитів на конкурс буде відкрито об 11-00 26 січня 2018 року.

5.2. Кінцевий термін прийому запитів – 28 лютого 2018 року. Форма запиту буде закрита о 17-00 28 лютого 2018 року.

5.3. Друковані примірники запитів мають бути відправлені не пізніше 28 лютого 2018 року.

 

 

 

 

Зразок гарантійного листа

Додаток 1

 

 

 

 

Go to top