Конкурс Ф – 67

Проекти за конкурсом проходять процедуру експертизи у Державному інституті науково-технічної та інноваційної експертизи.

Шановні учасники конкурсу Ф67!

У зв’язку з тим, що:

  -     15 травня 2015 року відбудуться урочистості до «Дня Науки – 2015», останній день прийому заявок на конкурс Ф67 перенесено на 18 травня 2015 рокуприйом заявок на конкурс Ф 67 відбуватиметься до 15-00.

18 травня 2015 року завершився прийом заявок на конкурс Ф67

«Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів : порубіжні проблеми».

На конкурс було подано 20 запитів. За попереднім аналізом до розгляду прийнято 18 проектів:

№ п/п Керівник Організація Тема проекту
1. Верменич Ярослава Володимирівна Інститут історії України НАН України Схід і Південь України: стратегічні проблеми українсько-російського прикордоння
2. Степанчук Вадим Миколайович Інститут археології Національної академії наук України Початкове заселення земель сучасної України в контексті колонізації Європи
3. Дегтярьов Сергій Іванович Сумський державний університет Національно-регіональна ідентифікація української службової верстви в умовах бюрократичної системи Російської імперії (остання третина ХVIII ст.)
4. Власенко Валерій Миколайович Сумський державний університет Міжвоєнна українська еміграція в Південно-Східній Європі: засоби адаптації, збереження національної ідентичності, конструювання національної моделі історичної пам’яті
5. Михайловський Віталій Миколайович Київський університет імені Бориса Грінченка Історія парламентаризму на українських землях у 1386-1648 роках
6. Зінченко Арсен Леонідович Науково-дослідний інститут українознавства Гуманітарна політика окупаційних властей в Донецькому краї в умовах російсько-української війни 2014-2015 рр.
7. Костилєва Світлана Олександрівна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Українське питання в діяльності ліво- та праворадикальних політичних партій Польщі: історичні витоки та сучасний стан проблеми
8. Мензелевський Станіслав Володимирович Національний центр Олександра Довженка Кінематографічна ревізія Донбассу: репрезентація прикордонних територій в радянському кіно
9. Дегтярьов Сергій Іванович Сумський державний університет Інтелектуальна еліта Північно-Східної України у системі влади й управління Російської імперії (остання чверть ХVIII – початок ХХ ст.)
10. Власенко Валерій Миколайович Сумський державний університет Міжвоєнна українська політична еміграція в Румунії: формування, склад, структура, діяльність
11. Белей Любомир Омелянович Ужгородський національний університет Неорусинство як дезінтеграційна загроза єдності українського етнічного простору: культурно-історичний аспект
12. Михайлишин Ольга Леонідівна Національний університет водного господарства та природокористування Еволюція сакральної архітектури Волині на українсько-польському історичному порубіжжі: конфронтація і взаємопроникнення стилістичних парадигм
13. Коваленко Оксана Валентинівна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Коломацьке порубіжжя – контактна зона культур Заходу та Сходу від епохи бронзи до доби Гетьманщини
14. Масненко Віталій Васильович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Спільна історія України та Білорусі в сучасній колективній пам’яті обох народів: компаративний аналіз
15. Ячменіхін Костянтин Михайлович Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Реформи 60-90-х рр. ХІХ ст. у контексті навздогінної модернізації імперського суспільства (на матеріалах Північного Лівобережжя)
16. Кедун Іван Станіславович Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Фортеці та замки Чернігівщини в складі Речі Посполитої (1618–1648 рр.)
17. Любовець Олена Миколаївна Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво"

Енциклопедистика та енциклопедії: український і європейський досвід

18. Войцехівська Галина Анатоліївна Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного Дослідження історії малих міст України

За відсутністю паперового примірника та некоректне заповнення електронної форми відхилено 2 проекти:

N п/п Керівник Організація Назва проекту
1. Винарчук Тетяна Валеріївна Запорізький національний університет Проект «Новоросія» як модель інкорпорації Російською імперією Південної України (друга половина ХVІІІ – початок ХХ ст.)
2. Халак Надія Володимирівна Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Джерела української суспільно-політичної думки

ХІХ – першої половини ХХ ст.

Перелік переможців проектів конкурсу Ф67

Перелік переможців проектів конкурсу Ф67

«Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів: порубіжні проблеми»

№ п/п Назва проекту Керівник проекту Організація
1.

Історія парламентаризму на українських землях

у 1386-1648 роках

Михайловський Віталій Миколайович Київський університет імені Бориса Грінченка
2. Кінематографічна ревізія Донбассу: репрезентація прикордонних територій в радянському кіно

Мензелевський

Станіслав Володимирович

Національний центр Олександра Довженка
3. Схід і Південь України: стратегічні проблеми українсько-російського прикордоння Верменич Ярослава Володимирівна Інститут історії України НАН України
4. Неорусинство як дезінтеграційна загроза єдності українського етнічного простору: культурно-історичний аспект Белей Любомир Омелянович Ужгородський національний університет
5. Спільна історія України та Білорусі в сучасній колективній пам’яті обох народів: компаративний аналіз Масненко Віталій Васильович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Форма договору та додатки
Go to top