Конкурс Ф 77

 

Проекти прийнятті до розгляду

  

Напрямок 1:Актуальні історико-археологічні дослідження

 № п/п Номер Керівник Тема Організація
 1 1 33280

Махортих

Сергій Володимирович

Більське городище – місто Гелон Геродота

Інститут археології НАН України
1 32979

Степанчук

Вадим Миколайович

Найдавніші палеолітичні стоянки України в контексті початкової колонізації Європи

Інститут археології Національної академії наук України
1 33372

Моця

Олександр

Петрович

Подесення в історії України: історико-археологічний аспект

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
1 33463

Дараган

Марина

Миколаївна

Геоінформаційні та геофізичні дослідження курганів та навколокурганного простору західного крила Великої Скіфії Євразії

Інститут археології Національної академії наук України
1 38837 Ставицька Анастасія Володимирівна

Внесок П.П. Курінного в розвиток археології та музейної справи України (1894-1972 рр.)

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
1 38474 Прохненко Ігор Анатолійович

Актуальні проблеми середньовічної та ранньомодерної історії Верхнього Потисся

Ужгородський національний університет


Напрямок 2:
Дослідження етапів спільної історії України та її сусідів: порубіжні проблеми

 № п/п Номер Керівник Тема Організація
 1 2 33505 Троханяк Олександра Степанівна

Національно-визвольний рух в першій половині ХХ ст.: історичні погляди на спільну історію України та її сусідів, проблеми та уроки для сучасності

ВП НУБІП України "Бережанський агротехнічний інститут"
2 37125 Сніжко Ірина Анатоліївна

Конкуренція республіканських та загальнорадянських друкованих видань на україно-російському прикордонні у 1941-1991 роках (на прикладі сатиричних журналів)

Українськй державний університет залізничного транспорту
2 31588 Временич Ярослава Володимирівна

Кордони та територіальні конфлікти в українсько-російських відносинах: історичний зріз, сучасні реалії

Інститут історії України НАН України
2 32444 Цецик Ярослав Петрович

Роль органів влади Російської імперії та Другої Речі Посполитої у суспільно-політичному та соціально-економічному житті Волині у 1900-1939 рр.: порівняльний аналіз минулого і сучасності

Національний університет водного господарства та природокористування
2 32388 Ільницький Василь Іванович

Національна політика іноземних держав на західноукраїнських землях (перша половина ХХ ст.): практика, досвід, уроки для сучасності

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
2 38024 Артьомов Іван Володимирович

Актуальні аспекти та інноваційні підходи формування позитивного іміджу НАТО в Україні на основі досвіду сусідніх країн Європейського Союзу

НН Інститут євроінтеграційних досліджень ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
2 38991 Стрельчук Наталія Василівна

Соціокультурні та соціополітичні процеси у прикордонні України-Румунії--Молдови: історична пам’ять, міжетнічні контакти, потенціал

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2 37182 Масненко Віталій Васильович

Образи "сусідів" на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення"

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Напрямок 3:Актуальні проблеми збереження національної культурної та мовної спадщини

 № п/п Номер Керівник Тема Організація
 1 3 32331

Ковпік

Світлана

Іванівна

Літературне Криворіжжя як культурно-етнографічний феномен

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький державний педагогічний університет"
3 37403 Железняк Микола Григорович

Енциклопедія українознавства: історіографічна частина

Державна установа "Інститут енциклопедичних досліджень НАН України"
3 35094 Томашевський Андрій Петрович

Археологічна спадщина України: сучасний стан, ключові проблеми, візії майбутнього

Інститут археології НАН України
3 37489 Довгий Станіслав Олексійович

Онтологічний реєстр архівних документів, пов’язаних з життям, творчістю та вшануванням пам’яті Тараса Григоровича Шевченка

Інститут телекоммунікацій і глобального інформаційного простору
3 38742 Газізова Олена Олександрівна

Збереження української ідентичності за кордоном через освітнє середовище

Науково-дослідний інститут українознавства
3 34554 Дегтярьов Сергій Іванович

Засоби конструювання історичної пам’яті: проблеми та перспективи (історичний та політичний аспекти)

Сумський державний університет
3 38726 Скрипник Ганна Аркадіївна

Українська етнокультура в контексті сучасних глобалізаційних викликів: проблеми вивчення, збереження і трансляції

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України
3 33002 Козлов Роман Анатолійович

Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»

Інститут археології Національної академії наук України
3 38766 Корвін-Піотровський Олексій Генріхович

Розвиток системи охорони та дослідження археологічної спадщини: український та європейський досвід

10  3 38691 Петраков Ярослав Валерійович

Удосконалення механізму фінансування проектів з ревіталізації об’єктів національної нематеріальної культурної спадщини в процесі інтеграції з ЄС

Чернігівський національний технологічний університет
11  3 38920 Лютий Тарас Володимирович

Проблеми популяризації гуманітарної спадщини в структурах сучасної масової культури

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

12  3 38039 Черненко Олена Євгенівна

Монументальні пам’ятки Чернігівщини ранньомодерного часу (ХVII-ХVІІІ ст.) в контексті актуальних проблем дослідження, збереження, охорони та популяризації історико-культурної спадщини України

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
13  3 38359 Ткач Людмила Олександрівна

Формування лексичного фонду української мови від ранньомодерної доби до нашого часу: міжкультурні, територіальні, соціо- та етнолінгвальні аспекти

Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича
 14 3 36421 Федурко Марія Юліанівна

Мовна спадщина Галичини в контексті сучасних лінгвосоціокультурного та дидактичного дискурсів

Дрогобицький державний педаогічний університет імені Івана Франка
15  3 38168 Устич Сергій Іванович

Новітня історія транскордонного співробітництва в Карпатському регіоні

Ужгородський національний університет
16  3 38937 Лизанець Петро Миколайович

Впровадження інноваційних технологій у дослідженні мовних явищ у контексті сучасних міжнародних відносин та інтеграційних процесів між Україною та Угорщиною

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
17  3 38345 Нікіфоров Андрій Михайлович

Культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького на Слобожанщині

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
18  3 37014 Гелей Степан Дмитрович

Дослідження матеріалів про життєвий шлях та наукову і громадську діяльність західноукраїнських кооперативних діячів, активних учасників Української національної революції

Наукове товариство ім. Шевченка
19  3 36248 Купчинський Олег Антонович

Комплексне опрацювання архівно-бібліотечно-музейних фондів для укладання Енциклопедії "Наукове товариство ім. Шевченка" (4 том)

Наукове товариство ім. Шевченка
20  3 38209 Романуха Олександр Миколайович

Проблема збереження національної культурної та мовної спадщини України в умовах глобалізації

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
21  3 37813 Циганенко Лілія Федорівна

Етнокультурні процеси в Українському Подунав'ї: трансформація, взаємовпливи, збереження пам'яток в умовах пограниччя

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
22  3 38975 Костащук Іван Іванович

Релігійний простір як засіб етнокультурного розвитку регіонів України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
23  3 38811 Шидловський Павло Сергійович

Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
24  3 33009 Вірченко Тетяна Ігорівна

Художня та епістолярна спадщина Ярослава Стельмаха: наукове та редакційне опрацювання

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
25  3 33002 Козлов Роман Анатолійович

Розробка і створення програмного комплексу онлайн-видання «Іван Франко. Тексти. Листи»

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Go to top