Перелік проектів- переможців поданих на конкурс науково-технічних розробок молодих вчених “Science-Society-Personality”

Перелік проектів-переможців поданих на конкурс

науково-технічних розробок молодих вчених

Science-Society-Personality”

 

N п/п ПІБ Тема Організація
1

Маланчук

Євгеній Зіновійович

Розробка технології комплексної переробки металовмісної базал ьтової сировини Національний університет водного господарства та природокористування

Герасименко

Павло Юрійович

Система керування високочастотним транзисторним перетворювачем із модуляцією щільності імпульсів для індукційного нагрівального обладнання

Інститут електродинаміки

НАН України

Рибачук

Оксана Андріївна

Розробка інноваційного нейроінженерного методу відновного лікування наслідків травми спинного мозку

Інститут фізіології

ім. О. О. Богомольця НАН України

Миронов

Петро Федорович

Побудова часової та просторової комп’ютерної моделі антибіотикорезистентності мікроорганізмів Харківська медична академія післядипломної освіти

Козлов

Владислав Сергійович

Синтез енергоефективного інвертора для автономних генераторів електроенергії та джерел резервного електроживлення ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Михайлишин

Роман Ігорович

Розробка моделей для оптимізації орієнтації кисті промислового робота Тернопільський Національний Технічний Університет імені Івана Пулюя

Дехтяренко

Володимир Анатолійович

Синтез матеріалів з високою водневою ємністю для альтернативної енергетики Інститут металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України

Куницький

Сергій Олегович

Підготовка підземних залізовмісних вод для потреб сільського населення та агропідприємств Національний університет водного господарства та природокористування

Петрухін

Антон Всеволодович

Проведення комплексного аналізу екологічного стану навколишнього природного середовища Новолатівської сільської ради та розробка комплексної програми забезпечення екологічної безпеки території Новолатівської сільської ради Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «КНУ»
Go to top