Дирекція

УМОВИ проведення спільного конкурсу Ф81 науково-дослідних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень і Німецького Дослідницького Товариства (DFG)

УМОВИ

проведення спільного конкурсу Ф81 науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Німецького Дослідницького Товариства (DFG)

для фінансування у 2019 році

 

1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є відбір та грантова підтримка проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно виконуються науковцями академічних наукових організацій та вищих навчальних закладів  України та Німеччини.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених.

1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими пріоритетними напрямами:

І. Фізика

- Експериментальна фізика конденсованих матеріалів

- Теоретична фізика конденсованих матеріалів

- Оптика, квантова оптика, атоми, молекули, плазма

- Статистична фізика, тверді тіла, біологічна фізика, нелінійна динаміка

- Частинки, ядра, поля

- Астрофізика та астрономія

ІІ. Математика

 

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються спільні наукові проекти, що передбачають участь двох сторін – вищого навчального закладу або академічної наукової установи України та організації-партнера Німеччини, яка подає  відповідний запит до Німецького Дослідницього Товариства (DFG).

2.3. Наукові проекти мають вирізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень та мати значну наукову і практичну значимість.

2.4. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

2.5.   Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки (2013-2016).

 

3. Подання запитів та реєстрація проектів

3.1. Подання запиту здійснюється на конкурсному он-лайн ресурсі ДФФД за посиланням – contest.dffd.gov.ua. Для подання запиту необхідна попередня реєстрація на даному ресурсі. Для учасників конкурсу, що брали участь в інших конкурсах ДФФД повторна реєстрація непотрібна. В разі втрати паролю або логіну, для поновлення профілю необхідно звернутися до дирекції ДФФД за електронною адресою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

3.2. Після закінчення заповнення форми запиту і збереження файлу запиту на комп’ютері у зазначеному файлі автоматично генерується титульний аркуш.

3.3. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля. Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

3.4. Наукова частина запиту – реферат (ProjectSummary) – має відповідати інформації у запиті партнера.

3.5. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.       

3.6. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох примірниках за підписами керівника вищого навчального закладу та керівника академічного інституту, завірених печаткою приймаються (у тому числі поштою) та реєструються за адресою:

01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404. Контактні телефони: 246-39-29 з 9 до 17-00 год.

3.7. Відповідність паперового варіанту електронного запиту обов’язкова.

3.8. До матеріалів запиту додається один примірник копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту (за 2013  - 2016 роки).

3.9. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за  вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.10. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

3.11. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної інформації  та експертизи відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

3.12. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД після співставлення та узгодження результатів із Німецьким Дослідницьким  Товариством. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.13. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів-переможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними контактними даними.

3.14. Подані на конкурс матеріали проектів не повертаються.

 

4. Умови реалізації підтриманих проектів

4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень між Державним фондом фундаментальних досліджень та науковою установою згідно з чинним законодавством України.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

4.5. Кошти надані в рамках грантової підтримки проектів можуть бути реалізовані для виплати заробітної платні учасникам проекту, оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази організації, придбання спецустаткування, здійснення відряджень (в тому числі закордонних із наданням відповідних дозвільних документів), сплату організаційних внесків для участі у наукових заходах та публікації результатів роботи у наукових виданнях, друку монографій, створення інформаційних ресурсів в рамках роботи над проектом.

 

5. Порядок проведення конкурсу

5.1. Дата оголошення конкурсу – 15 вересня 2017 року

5.2. Кінцевий термін прийняття запитів – 11 грудня 2017 року

5.3. Співставлення поданих проектів – січень 2018 року

5.4. Оцінка проектів та узгодження результатів – січень – грудень 2018 року

5.5. Оголошення результатів конкурсу – грудень 2018 року

5.6. Початок фінансування проектів – 2019 рік.

 

6. Контактна інформація для організацій-партнерів

6.1. З боку Німецького Дослідницького Товариства контактною особою є:

Mechthild Köhler
Internationale Zusammenarbeit

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) www.dfg.de
Markgrafenstr. 37 (Gendarmenmarkt)
10117 Berlin
Tel.+49 (30) 206121-4322
Fax+49 (30) 206121-4377

Go to top