27 жовтня 2017р. відбувся черговий семінар Державного фонду фундаментальних досліджень на тему: «Образи «сусідів» на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення»

27 жовтня 2017р. відбувся черговий семінар Державного фонду фундаментальних досліджень на тему:

«Образи «сусідів» на прикордонні України, Польщі, Білорусі: конфліктні історичні дискурси про минуле та моделі примирення»

ДоповідачВіталій Васильович Масненко, професор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького.

На семінарі було представлено науково-дослідну роботу, мета якої полягає в опрацюванні моделей творення образів «сусідів» – України, Польщі, Білорусі, геополітичне становище яких протягом століть зумовлювало формування взаємних уявлень один про одного, про спільну минувшину, історія якої не завжди сприймалася однаково, часто навпаки мала конфліктну конотацію, що знайшло своє відображення в відповідних національних дискурсах.

Предметом дослідження є реконструкція образів українського, польського та білоруського народів (націй, держав), інтерпретаційні моделі творення цих образів і формат їхнього відображення науковцями, тлумачення дидактиками. З огляду на реальний історичний досвід, завдання, які постають в умовах сучасної глобалізації, інтеграції, зростання міжнародної напруги, головна увага в дослідженні приділяється конфліктним дискурсам про минуле й моделям їхнього примирення.

Відбулася презентація видань підготовлених при виконанні проектів ДФФД. Найактивнішим студентам, учасникам дискусії, вручені авторські монографії.

DSCN3135   копия

DSCN3079

DSCN3107

DSCN3128

DSCN3138   копия

DSCN3174

DSCN3177

Go to top