Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс Ф83 – Конкурс наукових проектів молодих вчених

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) оголошує конкурс Ф83 –

Конкурс наукових проектів молодих вчених

На конкурс подаються проекти за наступними напрямами:

-         математика, механіка, інформатика;

-         фізика;

-         хімія;

-         матеріалознавство;

-         нові перспективні технології;

-         біологія;

-         науки про Землю, екологія;

-         соціогуманітарні дослідження.

Учасники конкурсу - науково-педагогічні, наукові працівники, які працюють, навчаються у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на конкурс відповідають таким вимогам:

-         вік до 35 років;

-         докторант або доктор наук, віком до 40 років.

Кінцевий термін подяння запитів – 28 лютого 2018 року.

Для подання запиту необхідно заповнити он-лайн форму запиту на конкурсному ресурсі ДФФД – contest.dffd.gov.ua, та надати до дирекції ДФФД 1 друкований примірник запиту із наступними документами:

-         гарантійний лист на бланку організації за підписом керівника організації чи посадової особи, що відповідає за науковий напрямок (за запропонованим зразком);

-         копія паспорта – 1 сторінка;

-         для докторантів до 40 років – довідка про статус докторанта;

-     для докторів до 40 років – копії диплома про присудження наукового ступеню доктора наук.

Документи надаються особисто або направляються поштою за адресою:

01601, місто Київ, Бульвар Шевченка, 16, к. 404б

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті ДФФД за посиланням:

http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=287&lang=ua

 Всі питання щодо умов та участі у конкурсі можна поставити за телефоном: (044) 246-39-29

Go to top