Дирекція

Конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України

 

Наукова рада Національного фонду досліджень України (далі — Фонд) оголошує конкурсний відбір (далі — конкурс) на посаду виконавчого директора Фонду.

Виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років.

Етапи проведення конкурсу:

Прийом документів від кандидатів

З  20.03.2019

до 16.04.2019

Перевірка документів, поданих претендентами для участі у конкурсі *

З   17.04.2019

до 26.04.2019

Розміщення на офіційному

сайті інформації про кандидатів,

допущених до співбесіди, оголошення про проведення співбесіди, дати, часу та місця її проведення

     26.04.2019

* У конкурсі можуть брати участь лише ті кандидати, які вчасно подали повний пакет документів.

Адреса для подання документів на участь у конкурсі;

НФД, бульв. Т. Шевченка, 16, кімната 404 б, м. Київ, 01601, МСП

Контактна особа, відповідальна за прийом документів:

Косячкіна Тетяна Миколаївна 

Тел.: +380 44 246 39 29

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до кандидатів:

 • має вищу освіту другого рівня (магістр);
 • має досвід керівної роботи не менше п’яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування;
 • вільно володіє державною та англійською мовами.

Перелік ключових компетенцій, якими має володіти кандидат на посаду виконавчого директора Фонду:

 • аналітичне мислення, інноваційність;
 • орієнтація на результат;
 • управління людськими ресурсами;
 • ефективна комунікація;
 • доброчесність;
 • гнучкість та стресостійкість.

Посадові обов’язки:

 • здійснення управління поточною діяльністю Фонду;
 • забезпечення виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень;
 • представлення у межах своїх повноважень Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;
 • організація роботи дирекції Фонду;
 • укладання відповідно до законодавства договорів та здійснення контролю за їх виконанням;
 • забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами;
 • забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду;
 • укладання договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво/партнерство;
 • подання на погодження наглядовій раді Фонду пропозиції щодо структури Фонду та чисельності працівників, проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;
 • затвердження положення про структурні підрозділи дирекції Фонду та визначення функціональних обов’язків працівників дирекції Фонду;
 • вирішення питань добору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду;
 • здійснення управління майном Фонду відповідно до законодавства;
 • звітування перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;
 • участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду;
 • видання наказів, пов’язаних з організацією поточної діяльності Фонду;
 • здійснення інших повноважень, визначених законом.

Перелік документів до участі у конкурсі**

 • письмова заява про участь у конкурсі (де мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата)  на  ім’я голови Фонду;
 • біографічна довідка;
 • копія паспорта (стор. 1,2, останнє фото, стор. 11);
 • копія (копії) документа (документів) про освіту та, при наявності, про присудження кандидату (найвищого) наукового ступеня та (найвищого) вченого звання;
 • копія трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
 • мотиваційний лист (обсягом до 500 слів), у якому особа обґрунтовує своє бажання посісти посаду директора Фонду та зазначає першочергові кроки у разі призначення на посаду виконавчого директора Фонду;
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану претендентом на посаду виконавчого директора Фонду до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;
 • згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • згода на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

** Документи на конкурс складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Форми заяви, згоди кандидата на обробку персональних даних на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації викладені у додатках до цього Оголошення

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 1. за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
 2. мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 3. за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади;
 4. за рішенням суду визнані винними у вчиненні корупційного правопорушення;
 5. піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
 6. підпадають під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 7. відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положенняЗакону України «Про очищення влади».
Go to top