Дирекція

Конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України

Наукова рада Національного фонду досліджень України (далі — Фонд) оголошує повторний конкурсний відбір (далі — конкурс) на посаду виконавчого директора Фонду.

Виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років.

Етапи проведення конкурсу:

Прийом документів від кандидатів:

з 18.06.2019 до 15.07.2019

Перевірка документів, поданих претендентами для участі у конкурсі: *

з 16.07.2019 до 25.07.2019

Розміщення на офіційному сайті інформації про кандидатів, допущених до співбесіди:

26.07.2019

* У конкурсі можуть брати участь лише ті кандидати, які вчасно подали повний пакет документів і які не приймали участь у першому конкурсі.

Адреса для подання документів на участь у конкурсі:

НФД, бульв. Т. Шевченка, 16, кімната 404 б, м. Київ, 01601, МСП

Контактна особа, відповідальна за прийом документів:

Косячкіна Тетяна Миколаївна

Тел.: +380 44 246 39 29

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до кандидатів:

  • має вищу освіту другого рівня (магістр);
  • має досвід керівної роботи не менше п’яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування;
  • вільно володіє державною та англійською мовами.

Перелік ключових компетенцій, якими має володіти кандидат на посаду виконавчого директора Фонду:

• аналітичне мислення, інноваційність;

• орієнтація на результат;

• управління людськими ресурсами;

• ефективна комунікація;

• доброчесність;

• гнучкість та стресостійкість.

Посадові обов’язки:

• здійснення управління поточною діяльністю Фонду;

• забезпечення виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень;

• представлення у межах своїх повноважень Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;

• організація роботи дирекції Фонду;

• укладання відповідно до законодавства договорів та здійснення контролю за їх виконанням;

• забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами;

• забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством;

• здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду;

• укладання договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво/партнерство;

• подання на погодження наглядовій раді Фонду пропозиції щодо структури Фонду та чисельності працівників, проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;

• затвердження положення про структурні підрозділи дирекції Фонду та визначення функціональних обов’язків працівників дирекції Фонду;

• вирішення питань добору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду;

• здійснення управління майном Фонду відповідно до законодавства;

• звітування перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;

• участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду;

• видання наказів, пов’язаних з організацією поточної діяльності Фонду;

• здійснення інших повноважень, визначених законом.

Перелік документів до участі у конкурсі**

письмова заява про участь у конкурсі (де мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата) на ім’я голови Фонду;

• біографічна довідка;

• копія паспорта (стор. 1,2, останнє фото, стор. 11);

• копія (копії) документа (документів) про освіту та, при наявності, про присудження кандидату (найвищого) наукового ступеня та (найвищого) вченого звання;

• копія трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;

• мотиваційний лист (обсягом до 500 слів), у якому кандидат обґрунтовує своє бажання посісти посаду директора Фонду та зазначає першочергові кроки у разі призначення на посаду виконавчого директора Фонду;

• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану претендентом на посаду виконавчого директора Фонду до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

згода на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

** Документи на конкурс складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Форми заяви, згоди кандидата на обробку персональних даних на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації викладені у додатках до цього Оголошення.

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

  1. за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
  2. мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  3. за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади;
  4. за рішенням суду визнані винними у вчиненні корупційного правопорушення;
  5. піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
  6. підпадають під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
  7. відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положенняЗакону України «Про очищення влади».

Співбесіда з допущеними до конкурсу кандидатами відбудеться 2 серпня 2019 р. за адресоюм.Київ, бул. Шевченка, 16, кімн. 312 (3 поверх)

Початок засідання о 9.00

 

Середні бали отримані кандидатами під час співбесіди на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Місце роботи Середній/повний бал
1

Квасницька

Юлія Георгіївна

Доктор технічних наук Старший науковий співробітник фізико-технологічного Інституту металів та сплавів НАНУ 2,79/16,72
2 Ларіна Наталія Борисівна Кандидат педагогічних наук На даний час безробітна, останнє місце роботи - перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України 2,86/17,13
3 Малиш Антоніна Анатоліївна - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, директор департаменту Зняла свою кандидатуру
4 Полоцька Ольга Олександрівна Кандидат філологічних наук Клініка репродуктивної медицини імені В.І.Грищенка, начальник відділу по роботі з іноземними клієнтами 4,9/29,43
5 Приходько Христина Вікторівна Доктор юридичних наук АТ «Українська залізниця», перший заступник директора юридичного департаменту 3,96/23,78
6 Сорочинський Борис Володимирович Доктор біологічних наук Старший науковий співробітник ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 5,43/32,61
7 Устименко Микола Іванович Кандидат технічних наук Останнє місце роботи – міжнародна компанія ТОВ «КОНТРОН Україна», директор 3,69/22,17
8 Чемерис Олександр Анатолійович Доктор технічних наук Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ , заступник директора з наукової роботи 4,63/27,78
9 Чернявська Олена Валеріївна Доктор економічних наук Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, професор кафедри фінансів та аудиту Зняла свою кандидатуру

 

 

За результатами співбесіди Наукова рада Національного фонду досліджень України шляхом таємного голосування ухвалила рекомендувати кандидатуру Сорочинського Бориса Володимировича на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

 

Go to top