Дирекція

Загальні відомості

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) налагоджує співпрацю із зарубіжними фондамивиходячи з потреби наукової кооперації та обєднання інтелектуальних і фінансових ресурсів. Усі багатосторонні конкурсні запити оцінюються як українськими, так і закордонними експертами.

Першим прикладом співробітництва був конкурс наукових проектів ДФФД і Білоруського Республіканського фонду фундаментальних досліджень, угода між якими була підписана 06 липня 2004 р. На цей конкурс було подано 162 проекти, 44 переможці з яких за результатами виконання (2005-2006 рр.) опублікували понад 250 статей у провідних наукових виданнях.

ДФФД, БРФФД і Російський ФФД на підставі підписаної угоди впродовж 2009-2012 рр. провели два міжрегіональні конкурси за чорнобильською та екологічною тематикою.

Показники спільних конкурсів ДФФД-БРФФД

Другий конкурсДФФД-БРФФД(2007-2008):

102 поданих заявки; 47 проектів-переможців, які отримали 4500 тис. грн.; за результатами досліджень видано 16 монографій, 231 статтю, 166 тез доповідей, 17 патентів.

Третій конкурсДФФД-БРФФД(2009-2010):

130 запитів від 657 українських науковців; 64 проекти-переможці з обсягом фінансування 5672 тис. грн.; 10 монографій; 330 журнальних публікацій; 150 тез доповідей; близько 40 патентів.

Результати доповідались на майже 250 наукових конференціях.

Четвертий конкурс ДФФД-БРФФД (2011-2012):

185 запитів; 64 проекти-переможці.

23 вересня 2004 р. було підписано Меморандум про співробітництво у галузі матеріалознавчих наукових досліджень з Національним Науковим Фондом США, метою якого була концентрація спільних зусиль на проблемах, які становлять обопільний інтерес.

Взаємодія здійснюється на основі щорічних конкурсів. Витрати забезпечуються кожною із сторін. Пріоритет надається міжнародним дослідницьким та освітнім проектам за участю студентів та молодих дослідників.

Приклади спільних матеріалознавчих проектів ДФФД и ННФ США: проект НТУ «Харківський політехнічний інститут» спрямований на розробку фундаментальних основ створення нового класу термо-електричних наноматеріалів (для альтернативної енергетики); проект Інституту фізики НАН України - розробка основ моделювання нових органічних наноматеріалів (для діагностики біологічних об’єктів, дисплеїв, керованого транспорту ліків).За цими проектами було опубліковано 12 робіт, зроблено 6 доповідей на міжнародних наукових конференціях.

У вересні 2008 р. завершився перший спільний конкурс проектів ДФФД і Російського фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладеної угоди та протоколу про співробітництво (за сімома науковими напрямами). Було отримано 383 запити на спільні розробки, 62,7% з яких від академічних інституцій і 28,2% - МОН України - всього з української сторони - 2222 науковці. 97 проектів-переможців упродовж 2009-2010 рр. отримали від ДФФД грантову підтримку обсягом 9,5 млн.грн.

Показники результативності виконання проектів конкурсу ДФФД - РФФД: майже 1200 публікацій, 45 монографій, 25 патентів, близько 900 доповідей на конференціях.

Другий конкурс проектів ДФФД-РФФД:  

458 поданих проектів від 2718 українських учасників (26,4% за напрямом «Фізика і астрономія»,20,5% - біологія та медична наука); відомчий розподіл заяв: 58,1% - НАН України, 32,2% - МОН України; 96 проектів-переможців (599 виконавців) отримали у 2011 році підтримку обсягом 6510 тис. грн.; такі ж кошти передбачені на 2012 рік.

ДФФД-РФФД-БРФФД спільно провели 2 регіональні конкурси і підтримали 10 екологічних проектів для Чернігівської, Брянської та Гомельської областей.

27 листопада 2008 р. Голова ДФФД Костюк П. Г і Генеральний директор Національного центру наукових досліджень Арнольд Мігус (Франція) підписали угоду про наукове співробітництво з метою забезпечення співпраці між науковими групами та дослідниками України і Франції.

Окрім спільних науково-дослідних проектів, що отримують грантову підтримку Сторін, у рамках чотирьох узгоджених багатосторонніх міжнародних обєднань ДФФД фінансує такі фундаментальні розробки:

оцінка перспектив дослідження структурнофункціональних і молекулярно- генетичних змін у пухлинних клітинах

синтез та властивості карбонових кислот;

нелінійні магнітопружні ефекти у феро- та анти феромагнетиках

важкі йони з ультра-релятивістськими енергіями.

Враховуючи успішне і перспективне виконання цих проектів у 2009-2010 рр. рішенням Ради Фонду вони продовжені на наступні два роки.

Наукова співпраця учених України та Німеччини на підставі міжурядових угод розпочалась у 1993 році. У рамках конкурсної діяльності ДФФД були спільні проекти та конференції у пріоритетних наукових напрямах (нанотехнології, системи контролю довкілля, збереження біорізноманіття). ДФФД співпрацював з Консорціумом промислових дослідних об’єднань «Отто фон Геріке» у галузі технологій та інновацій. Пріоритетні розробки наукових інституцій України були представлені на різних виставках у Німеччині (наприклад, форум «Лазерні технології», Мюнхен). У листопаді 2009 року був підписаний «Протокол про наміри між ДФФД і Німецьким дослідницьким об’єднанням (DFG)» і в липні 2010 року оголошено неперервний конкурс спільних проектів за сімома науковими  напрямами  з  грантовою  підтримкою  кожної  із  Сторін. У 2011 році ДФФД профінансував два спільні проекти, на черзі ще кілька з традиційно сильних напрямів української науки (техніко-інженерні, хімічні, медичні, фізичні та математичні).

Протоколом Другого Засідання японсько-української групи з питань співробітництва у сфері науки і технологій (17 листопада 2011 р.,Токіо), виходячи із взаємної зацікавленості у таких наукових сферах як: матеріалознавство та нанотехнології, сільське і лісове господарство (контрзаходи проти забруднення радіонуклідами), навколишнє середовище (зокрема, очищення від радіоактивних матеріалів), політика в сфері енергетики, передбачено продовження переговорів між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Японським агентством з питань науки і технологій, а також між Державним фондом фундаментальних досліджень України та Японським Товариством сприяннянауці з переходом до двосторонніх конкурсних проектів за вказаними пріоритетами, які отримають ґрантову підтримку вже з 2013 року.

Фундаментальні дослідження мають бути одним з пріоритетів науково-технічної політики держави,рівень та місце якої у світовому співтоваристві визначає її національне надбання – фундаментальна наука.

Go to top