Дирекція

Укладені угоди

JSPS – Японське товариство сприяння науці

Японське товариство  сприяння науці (JSPS) засновано в 1932 році. На сьогодні JSPS  відіграє ключову роль в адмініструванні та організації наукових та академічних програм в Японії.

Основні функції Японського Товариства:

1.Підтримка молодих дослідників.

2.Сприяння міжнародному науковому співробітництву.

3.Надання грантової підтримки науковим дослідженням.

4.Запровадження програми дослідження заради майбутнього.

5.Зміцнення наукового співробітництва між академічною спільнотою і промисловістю.

6.Поширення інформації про наукову дослідницьку діяльність Японії.

За підсумками переговорів між ДФФД і Японським Товариством Сприяння науці щодо встановлення  наукового співробітництва між організаціями, в 2012 році розпочалась партнерська координація та підготовка спільних українсько-японських проектів за наступними напрямами: гуманітарні дисципліни, соціальні та природничі науки, інженерні науки та медицина. Всього на цей конкурс було подано 32 проекти, 10 з яких отримали високий рейтинговий показник та були профінансовані. В 2013 році було підписано «Меморандум про наукове співробітництво» між ДФФД та JSPS. В 2014р., та 2015р. в рамках підписаного Меморандуму японською та українською стороною було підтримано відповідно по 2 наукові проекти. Крім цього, в 2015 році стартував черговий КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЯПОНСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 р. – Ф68 за напрямами:       

- Гуманітарні науки;

- Соціальні  науки;

- Природничі науки.

Конкурс був відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ обох країн.

http://www.jsps.go.jp/english/

СNRS – Національний центр наукових досліджень (Франція)

Національний центр наукових досліджень (CNRS) є найбільшою  науково-дослідною установою Франції, яка об'єднує державні організації Франції, що спеціалізуються в області прикладних і фундаментальних досліджень та координує їх діяльність на національному рівні. В структурі  CNRS 10 Інститутів, 3 з яких мають статус Національних, а також близько 200 лабораторій. Дирекція з Європейських досліджень і міжнародного співробітництва (Direction europe de la recherche et coopération internationale-DERCI) координує та втілює політику CNRS в Європі та за її межами, підтримує відносини з науковими організаціями-партнерами за кордоном. Для виконання цієї місії DERCI спирається на мережу з 11 представництв за кордоном, а також на наукові і технологічні бюро при Французьких посольствах по всьому світу.

27 листопада 2008 року Державний Фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) підписав угоду про  наукове співробітництво з Національним центром наукових досліджень з метою забезпечення співпраці між науковими групами та дослідниками України і Франції. В рамках якої, щорічно на конкурсній основі надавалась фінансова підтримка спільним науковим проектам за наступними напрямами: супрамолекулярні системи в хімії і біології; початкові етапи в розвитку людських захворювань, важкі йони з ультра релятивістськими енергіями; магнітоакустичні ефекти в феро- та антиферомагнетиках. За час співпраці розширилось співробітництво українських науковців в області фармацевтики з Європейською лабораторією молекулярної біології.

23 червня 2015 року Директор ДФФД Гриньов Б.В. підписав разом з CNRS та іншими представниками українських та французьких наукових організацій Угоду щодо створення Асоційованої міжнародної лабораторії в галузі фізики високих енергій «Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів» (LIAIDEATE). Під егідою цієї угоди науковці з України та Франції можуть спільно працювати над дослідженнями в сфері ядерної фізики, медицини, лазерних технологій, в рамках виконання спільних проектів пов’язаних з розробкою різних детекторів для прискорювача великого андронного колайдеру в рамках роботи з ЦЕРН. ДФФД маючи багаторічний досвід роботи з CNRS, зі свого боку буде надавати грантову підтримку українським вченим, науковим інститутам, вищим навчальним закладам по вищезгаданим напрямам.

 

УНТЦ – Українській науково-технологічний центр

Український науково-технологічний центр (УНТЦ) – міжурядова організація дипламатична місія в Україні, яка створена з метою запобігання розповсюдженню знань та досвіду, пов’язаних зі зброєю масового знищення (ЗМС), а також зниження хімічних, біологічних, радіологічних і радіаційних ризиків (CBRN) шляхом підтримання партнерства і співпраці у сфері цивільних наук і технологій для подолання загроз заради глобальної безпеки.

Головна штаб-квартира знаходиться в  м. Києві, регіональні представництва УНТЦ: в Баку, Кишиневі, Тбілісі, Харкові та Львові. Для досягнення цієї мети УНТЦ залучає до співпраці спеціалістів, які працювали в оборонній галузі, вчених та науковців, які працювали над створенням ядерної хімічної, біологічної зброї масового знищення. Співпраця відбувається в рамках проектів УНТЦ, які фінансуються  країнами ЄС та США.

28 травня 2015р. Державний Фонд фундаментальних досліджень та УНТЦ підписали Меморандум про наукове співробітництво. Головними цілями співпраці є забезпечення ефективності розвитку наукових досліджень та їх впровадження; підтримка процесу комерціалізації; просування науково-технічних розробок та проведення спільних науково-технічних конференцій, семінарів, презентацій.

 

DFG – Німецьке науково-дослідне товариство

Німецьке науково-дослідне товариство (DFG) - це організація, яка фінансує  науково-дослідні проекти за всіма галузями науки в університетах та інших науково-дослідних установах  Німеччині.  DFG представляє  собою об'єднання, членами якої є німецькі дослідницькі університети, науково-дослідні інститути, зокрема, Товариство Макса Планка, Товариство Фраунгофера  і Лейбніца, наукові асоціації, академії наук. Переважна частина фінансування Німецького науково-дослідного Товариства надходить від Федеральних Земель та від уряду Німеччини. Представники уряду також являються членами структури DFG. Система голосування серед членів DFG і затверджені процедурні правила гарантують прийняття ефективних рішень в області грантової підтримки науки та технологій в Німеччині. Також діяльність DFG направлена  на підтримку молодих дослідників, сприянню гендерної рівності між чоловіками і жінками в німецьких наукових та академічних колах, надання консультації з питань науки, зміцнення відносин з приватним сектором, а також налагодження контактів між вченими та викладачами  не тільки в Німеччині, та за кордоном.

Тісна та плідна наукова співпраця вчених України  та Німеччини почалась в липні 2010 року,  коли було оголошено конкурс Ф-39 за 7 науковими напрямами.  За період з 2011 року по 2013 рік коштами ДФФД паритетно було профінансовані більше 10 спільних проектів за наступними науковими напрямами: нанотехнології, системи контролю довкілля, збереження біорізноманіття.

БРФФД – Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень

Білоруський республіканській фонд фундаментальних досліджень (БРФФД) заснований в 1991 році для підтримки досліджень з пріоритетних для білоруських науковців напрямів фундаментальних досліджень:

1.Фізика, математика, інформатика.

2.Технічні науки.

3.Медико-фармацевтичні науки.

4.Аграрно-біологічні науки.

5.Гуманітарні науки.

Угода про співробітництво між Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) та Білоруським республіканським фондом фундаментальних досліджень була підписана 6 липня 2004 року.

Першим прикладом налагодження співпраці із зарубіжними фондами в проведенні спільного конкурсу наукових проектів, було проведення спільного конкурсу ДФФД і  БРФФД у 2004 році. На цей конкурс було подано 162 проекти, 44 переможці з яких за результатами виконання (2005-2006 рр.) опублікували понад 250 статей у провідних наукових виданнях.Впродовж 2008-2012 рр. ДФФД спільно з БРФФД провів ще три спільні конкурси. За результатами досліджень проектів-переможців було видано близько 26 монографій, 330 журнальних публікацій, 300 тез доповідей та видано близько 57 патентів.  

Крім цього ДФФД, БФФД та Російський фонд фундаментальних досліджень на підставі підписаної угоди з 2009 по 2012рр. провели 2 міжрегіональні конкурси за чорнобильською та екологічною тематикою.

 

 

 

 

 

Go to top