Наукова рада Національного фонду досліджень України (далі — Фонд) оголошує повторний конкурсний відбір (далі — конкурс) на посаду виконавчого директора Фонду.

Виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років.

Етапи проведення конкурсу:

Прийом документів від кандидатів:

з 18.06.2019 до 15.07.2019

Перевірка документів, поданих претендентами для участі у конкурсі: *

з 16.07.2019 до 25.07.2019

Розміщення на офіційному сайті інформації про кандидатів, допущених до співбесіди:

26.07.2019

* У конкурсі можуть брати участь лише ті кандидати, які вчасно подали повний пакет документів і які не приймали участь у першому конкурсі.

Адреса для подання документів на участь у конкурсі:

НФД, бульв. Т. Шевченка, 16, кімната 404 б, м. Київ, 01601, МСП

Контактна особа, відповідальна за прийом документів:

Косячкіна Тетяна Миколаївна

Тел.: +380 44 246 39 29

Електронна адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вимоги до кандидатів:

 • має вищу освіту другого рівня (магістр);
 • має досвід керівної роботи не менше п’яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування;
 • вільно володіє державною та англійською мовами.

Перелік ключових компетенцій, якими має володіти кандидат на посаду виконавчого директора Фонду:

• аналітичне мислення, інноваційність;

• орієнтація на результат;

• управління людськими ресурсами;

• ефективна комунікація;

• доброчесність;

• гнучкість та стресостійкість.

Посадові обов’язки:

• здійснення управління поточною діяльністю Фонду;

• забезпечення виконання рішень наукової ради Фонду, прийнятих у межах її повноважень;

• представлення у межах своїх повноважень Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;

• організація роботи дирекції Фонду;

• укладання відповідно до законодавства договорів та здійснення контролю за їх виконанням;

• забезпечення фінансування наукових досліджень та розробок за укладеними договорами;

• забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому законодавством;

• здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду;

• укладання договорів про міжнародне науково-технічне співробітництво/партнерство;

• подання на погодження наглядовій раді Фонду пропозиції щодо структури Фонду та чисельності працівників, проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків, бюджетних запитів Фонду;

• затвердження положення про структурні підрозділи дирекції Фонду та визначення функціональних обов’язків працівників дирекції Фонду;

• вирішення питань добору, розстановки та підвищення кваліфікації працівників дирекції Фонду;

• здійснення управління майном Фонду відповідно до законодавства;

• звітування перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;

• участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду;

• видання наказів, пов’язаних з організацією поточної діяльності Фонду;

• здійснення інших повноважень, визначених законом.

Перелік документів до участі у конкурсі**

письмова заява про участь у конкурсі (де мають бути зазначені контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата) на ім’я голови Фонду;

• біографічна довідка;

• копія паспорта (стор. 1,2, останнє фото, стор. 11);

• копія (копії) документа (документів) про освіту та, при наявності, про присудження кандидату (найвищого) наукового ступеня та (найвищого) вченого звання;

• копія трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;

• мотиваційний лист (обсягом до 500 слів), у якому кандидат обґрунтовує своє бажання посісти посаду директора Фонду та зазначає першочергові кроки у разі призначення на посаду виконавчого директора Фонду;

• декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, подану претендентом на посаду виконавчого директора Фонду до Національного агентства з питань запобігання корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», у роздрукованому вигляді;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

згода на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації.

** Документи на конкурс складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Форми заяви, згоди кандидата на обробку персональних даних на здійснення фото-, відео- та аудіофіксації викладені у додатках до цього Оголошення.

Кандидати, документи яких не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі у конкурсі.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 1. за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
 2. мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 3. за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади;
 4. за рішенням суду визнані винними у вчиненні корупційного правопорушення;
 5. піддавалися адміністративному стягненню за корупційне правопорушення;
 6. підпадають під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 7. відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положенняЗакону України «Про очищення влади».

Співбесіда з допущеними до конкурсу кандидатами відбудеться 2 серпня 2019 р. за адресоюм.Київ, бул. Шевченка, 16, кімн. 312 (3 поверх)

Початок засідання о 9.00

 

Середні бали отримані кандидатами під час співбесіди на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень

№ з/п ПІБ Науковий ступінь Місце роботи Середній/повний бал
1

Квасницька

Юлія Георгіївна

Доктор технічних наук Старший науковий співробітник фізико-технологічного Інституту металів та сплавів НАНУ 2,79/16,72
2 Ларіна Наталія Борисівна Кандидат педагогічних наук На даний час безробітна, останнє місце роботи - перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України 2,86/17,13
3 Малиш Антоніна Анатоліївна - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, директор департаменту Зняла свою кандидатуру
4 Полоцька Ольга Олександрівна Кандидат філологічних наук Клініка репродуктивної медицини імені В.І.Грищенка, начальник відділу по роботі з іноземними клієнтами 4,9/29,43
5 Приходько Христина Вікторівна Доктор юридичних наук АТ «Українська залізниця», перший заступник директора юридичного департаменту 3,96/23,78
6 Сорочинський Борис Володимирович Доктор біологічних наук Старший науковий співробітник ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 5,43/32,61
7 Устименко Микола Іванович Кандидат технічних наук Останнє місце роботи – міжнародна компанія ТОВ «КОНТРОН Україна», директор 3,69/22,17
8 Чемерис Олександр Анатолійович Доктор технічних наук Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАНУ , заступник директора з наукової роботи 4,63/27,78
9 Чернявська Олена Валеріївна Доктор економічних наук Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, професор кафедри фінансів та аудиту Зняла свою кандидатуру

 

 

За результатами співбесіди Наукова рада Національного фонду досліджень України шляхом таємного голосування ухвалила рекомендувати кандидатуру Сорочинського Бориса Володимировича на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

 

Шановні колеги!

      28.01.2019 Державний фонд фундаментальних досліджень припинив свою діяльність, про що йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 28.01.2019 № 79. Національний фонд досліджень України є правонаступником всього майна, прав і обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень.

Дякуємо за співпрацю!

Керівникам інноваційно-орієнтованих проектів ДФФД
                             У зв'язку з проведенням до Дня науки в Україні Всеукраїнського
фестивалю інновацій МОН України запрошує Вас взяти участь у цьому заході.
Деталі запланованих конкурсів - у листі МОН України, що додається.
 
 
 

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД)

оголошує конкурс Ф86 на гранти Президента України

для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році

Запити приймаються до 20 лютого 2019 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

 1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
 2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф86.
 3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів без позначок!

Оформлені запити направляються поштою, або надаються особисто за адресою:

бульвар Шевченка, 16 (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404б)

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державного

фонду фундаментальних досліджень

____________Л.М. Лобанов

«___» _____________ 2018 р.

 

 

Умови конкурсу Ф86

на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році

1. Загальні положення

1.1. До участі у конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років (не включно!).

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Розгляд заявок на одержання грантів здійснюється ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Міністерство освіти і науки України подає пропозиції щодо

надання грантів на розгляд Кабінету Міністрів України.

Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

• актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні.

3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф86) після попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що беруть участь у конкурсі.

До електронних матеріалів запиту додаються:

- Паперова заявка (файл формується після заповнення електронної форми) із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без позначок і підписів) направляються поштою за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд фундаментальних досліджень або надаються особисто (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404б), телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються до 20 лютого 2019 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Сторінка 1 із 2
Go to top