Державний фонд фундаментальних досліджень запрошує
25 травня 2017р. на черговий семінар на тему:
«Ґрунтові ресурси України: оцінка, прогноз та управління»


Доповідачі: С.А. Балюк, д-р с.-г. н., проф., акад. НААН, директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;

М.М. Мірошниченко, д-р біол. н., заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».


Україна володіє значними ґрунтовими ресурсами, серед яких близько 60 % зайнято чорноземними ґрунтами. Поряд з цим, сучасна система управління ґрунтовими ресурсами в Україні недостатньо збалансована і не забезпечує позитивного результату у сфері охорони ґрунтів, досягнення високої економічної ефективності та екологічної безпеки у землекористуванні. Це зумовлює необхідність підвищення інформативності даних про ґрунтовий покрив України, отримання нових знань про взаємодію природних та антропогенних чинників ґрунтоутворення, продуктивні та екологічні функції ґрунтів, їхні ресурсні можливості. Розроблення прогнозів при різних сценаріях змін клімату, господарської діяльності, розвитку деградаційних процесів у ґрунтах надає сучасний інструментарій для більш обґрунтованих управлінських рішень стосовно раціонального використання ґрунтових ресурсів. У зв’язку із євроінтеграцією України необхідно також гармонізувати національні та загальноєвропейські підходи до діагностування ґрунтів, оцінювання їхньої якості та інвестиційної привабливості, прогнозування, збереження та поширення інформації про ґрунти.

На семінар запрошуються науковці, викладачі, студенти.
Місце і час проведення семінару: бульвар Тараса Шевченка, 16, к.312 з 14 до 16 години.

  17 травня 2017 року відбулася офіційна зустріч Директора Державного фонду фундаментальних досліджень Бориса Вікторовича Гриньова і виконавчого директора Фонду розвитку науки при Президентові Республіки Азербайджан Ельчіна Бабаєва.
    Під час зустрічі було обговорено підходи до організації грантової підтримки в країнах, конкурси, що проводять організації, та можливості подальшої співпраці.
     В рамках зустрічі було підписано Меморандум про порозуміння між Державним фондом фундаментальних досліджень та Фондом розвитку науки при Президентові Республіки Азербайджан, що передбачає продовження діалогу щодо організації співпраці між Фондами та укладення угоди, що дозволить провести спільний конкурс за визначеними пріоритетами.

01

03

Сторінка 1 із 2
Go to top