Оголошується сьомий спільний конкурс (Ф-85) науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

Запити приймаються до 20 вересня 2018 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.
  2. 2.Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф85.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

  1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 1 примірник.
  2. Копії публікацій за останні 5 років (не більше 5) – 1 примірники.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без позначок!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради ДФФД

«____» ____________________2018 р.

УМОВИ

проведення конкурсу Ф85

сьомий спільний конкурс науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

для фінансування у 2019-2020 роках

     1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є грантова підтримка спільних українсько-білоруських науково-дослідних проектів за наступними пріоритетними напрямами:

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність, відновлювальні джерела енергії;

- раціональне природокористування, дослідження зміни клімату;

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, біотехнології;

- нові речовини і матеріали;

- наукові основи нових технологій в машинобудуванні

- електроніка і фотоніка

- спільне українсько-білоруське минуле та сьогодення в актуальних напрямах соціально-гуманітарних досліджень.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і студентів.

        

   2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

         2.1. На конкурс подаються науково-дослідні проекти, що відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень та мають значну наукову й практичну значимість.

         2.2. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

         Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки.

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін до 20 вересня 2018 року та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля (мокра печатка на конверті, дата реєстрації відправлення кур’єрськими службами).

Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі необхідно заповнити на конкурсному ресурсі ДФФД із попередньою реєстрацією за посиланням – contest.dffd.gov.ua.

         3.2. Колектив, що буде виконувати спільні дослідження, подає до ДФФД запит з інформацією про українську і білоруську частини проекту.

         3.3. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

         3.4. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів в одному примірнику за підписами керівника організації-виконавця, завірених печаткою направляються поштою, подаються особисто або вкладаються до скриньки ДФФД за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16 (скринька – на пункті охорони).

Контактні телефони: 246-39-29, з 9 до 17 год.

Запити на конкурс приймаються до 20 вересня 2018 року.

До матеріалів запиту додаються два примірники копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту.

3.5. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.6. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

         3.7. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

         3.8. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД після узгодження з БРФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.9. Керівники проектів-переможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними контактними даними.

         3.10. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом у 2019 році приймається на базі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

 

 

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) оголошує конкурс Ф-84 на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році

Запити приймаються до 20 вересня 2018 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф-84.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірники,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів без позначок!

Оформлені запити направляються поштою, або надаються особисто за адресою:

бульвар Шевченка, 16

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державного 

фонду фундаментальних досліджень

"___"  ______________ 20___р.

 

 

Умови конкурсу Ф84 на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45 років (на час подання запиту).

Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Відповідно до Протоколу № 34 засідання Ради ДФФД від 13.04.2016 року перевага буде надаватися проектам, колектив виконавців якого складають молоді вчені.

1.5. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.6. Відповідно до п.3 Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень від 17 червня 2009 року N 446/2009, докторам наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом одного року два щорічні гранти для здійснення наукових досліджень, що передбачені Указами Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 ( 315/2002 ) "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" та від 16 травня 2008 року N 444 ( 444/2008 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери". 

1.7.Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту та підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний   вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

• актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту з моменту виходу Розпорядження – до кінця року, на який було призначено грант, але термін не має перевищувати 1 календарний рік.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні.

3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф84) після попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що бере участь у конкурсі.

До електронних матеріалів запиту додаються:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірники,

- завірені мокрою печаткою копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена мокрою печаткою копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без позначок та підписів) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404 Державний фонд фундаментальних досліджень або надаються особисто за зазначеною адресою, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються до 20 вересня 2018 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

 

Перелік переможців за конкурсом Ф83

(конкурс Державного фонду фундаментальних досліджень

наукових проектів молодих вчених)

№ п/п Номер проекту Керівник Назва Організація
1.Математика, механіка
1 45808 Марченко Віталій Анатолійович Операторно-диференціальні рівняння та їх застосування в задачах фізики Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2 43909 ЖучокЮрій Володимирович Напівгрупи ендоморфізмів та вільні алгебри ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
2.Інформатика
1 50600 Стасишин ІгорВікторович Розроблення інтерферометричної технології прогнозування місця старту втомної тріщини. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУкраїни
3.Фізика
1 48117 Сеті Юлія Олександрівна Квантова теорія фонон-супровідного тунелювання електронів крізь багатошарові резонансно-тунельні наноструктури як функціональні елементи наноприладів Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2 46839 Найко Ірина Вікторівна Новий тип холівського прискорювача перспективного для використання в космічних дослідженнях Інститут фізики НАН України
3 54227 Циканюк Богдан Ігорович Структурні, електронні та оптичні властивості нітриду галію з функціональними катіонними комплексами Mn-Mgk і центрами заліза Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
4.Хімія
1 54758 Литвиненко Антон Сергійович Створення композитів наночастинок металічного нікелю і пористих координаційних полімерів хрому(ІІІ) для дебензилювання бензиламінів та бензилових етерів Інститут фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
2 52248 Жук Тетяна Сергіївна Ензими Базидіоміцетів у «Зелених» Перетвореннях Органічних Сполук за Фізіологічних Умов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
5.Матеріалознавство
1 50599 Степаненко Дмитро Олександрович Розвиток наукових уявлень про структурний стан шлакових розплавів для обґрунтованого вибору їх хімічного складу, що забезпечить ефективність процесу ЕШП Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
2 54103 Калінін Олександр Васильович Розробка інноваційної технології виробництва низьколегованих сталей з використанням нанодисперсних модифікаторів на металургійних підприємствах України Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
3 49599 Стороженко Марина Сергіївна Перспективні металокерамічні покриття на основі самофлюсівних сплавів для підвищення зносостійкості деталей військової техніки Інститут проблем матеріалознавство ім. І.М. Францевича НАН України
6.Нові перспективні технології
1 47183 Капуш Ольга Анатоліївна Розробка методики синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей нанорозмірних та об’ємних структур на основі СdTe для світловипромінюючих та детектуючих елементів Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України
2 53523 Лісова Людмила Олександрівна Фізико-хімічне прогнозування складної взаємодії в системі газ-шлак-метал з метою проектування процесу виплавки високоміцних алюмомарганцевих сталей Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
3 48711 Михайлишин Роман Ігорович Оптимізація конструктивних параметрів безконтактних струминних захоплювальних пристроїв промислових роботів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
4 54331 Кучірка Юрій Михайлович Розробка автономної системи моніторингу та керування технологічними об’єктами в умовах нестабільного чи відсутнього електрозабезпечення Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
5 55214 Якимович Марія Володимирівна Дослідження процесів сумісної газифікації різних видів небезпечних відходів з використанням плазмових технологій Інститут газу НАН України
6 44731 Гончарук Світлана Михайлівна Комбінована теплонасосна система енергопостачання будівлі з використанням теплоти ґрунту та інсоляції Інститут технічної теплофізики НАН України
7 51407 Діденко Віктор Олександрович Поліпшення характеристик і функціональних можливостей систем діагностування промислового обладнання на базі MEMS-давачів Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
8 50569 Іванюк Христина Богданівна Розроблення інтегрованих органічних електронних пристроїв візуалізації ближнього інфрачервоного випромінювання Національний університет "Львівська політехніка"
7.Біологія
1 54521 Горак Ірина Романівна Молекулярні механізми пластичності пухлинних клітин, які контролюють процеси епітелійно-мезенхімного/мезенхімно-амебоїдного/мезенхімно-епітелійного переходів (EMT/MAT/MET): роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
2 53792 Пушкарьова Надія Олександрівна Застосування біотехнологічних підходів для вивчення рідкісних видів роду Crambe Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
3 52955 Дерев'янчук Михайло Вікторович Нові дуальні функції фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С у трансдукції сигналів клітин Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
4 46064 Білявська Любов Олексіївна Метаболіти молочнокислих бактерій як альтернативні противірусні засоби Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
5 53427 Винокуров Денис Сергійович Використання кліматичних градієнтів для оцінки впливу змін клімату на варіативність степових екосистем Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
8.Науки про Землю
1 47548 Білоус Андрій Михайлович

Киснепродуктивність лісів Українського Полісся

Національний університет біоресурсів і природокористування України
2 47115 Кушнір Антон Миколайович Розробка перспективних технологій для пошуку рудопроявів корисних копалин Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3 53396 Даниленко Юлія Юріївна Моніторинг запасів вологи у ґрунті за даними дистанційного зондування Інститут водних проблем і меліорації НААН України
9.Екологія
1 54918 Деревягіна Наталія Іванівна Обґрунтування безпечних гідрогеомеханічних та енергоефективних режимів закриття вугільних шахт України Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"
2 53252 Портянко Валентин Валентинович Вивчення впливу пластикового забруднення на донні морські угруповання Державна установа "Інститут морської біології НАН України"
3 50087 Трус Інна Миколаївна Комплексна маловідходна технологія де мінералізації стічних вод та очищення від йонів важких металів для забезпечення екологічної безпеки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
10.Соціогуманітарні дослідження
1 53357 Свириденко Денис Борисович Розробка сценаріїв реінтеграції української вищої освіти в умовах гібридної війни Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
2 47690 Кавунник Валентин Леонідович Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти Департаментів державної варти та політичної інформації (1918 – 1921) Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
3 48993 Мельник Ольга Григорівна Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції Національний університет «Львівська політехніка»
4 48761 Карабін Тетяна Олександрівна Правовий режим публічного майна об’єднаних територіальних громад Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
5 51557 Корольова Валерія Володимирівна Мовознавча енциклопедія в мультилінгвальному контексті Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
6 51567 Кочин Володимир Володимирович Удосконалення правового регулювання ендавментів наукових установ та закладів освіти Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПН України
7 54885 Балашова Ольга Олександрівна Аналітика українського художнього процесу другої половини ХХ-початку ХХІ століття з метою створення концепції державногомузею сучасного мистецтва Національний художній музей України (НХМУ)
8 52059 Якубів Валентина Михайлівна Дослідження стратегічного потенціалу розвитку відновлювальної енергетики на базі сільського господарства України ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
9 45591 Якубович Михайло Михайлович Збереження й дослідження кримськотатарської рукописної спадщини в бібліотеках України Національний університет "Острозька академія"
10 54873 Мартиненко Ірина Володимирівна Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному освітньому просторі Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
11 55284 Пруденко Яніна Дмитрівна Українські театри світломузики. Від 1960-х до сьогодні Громадська організація ДЗИҐАМЕДІАЛАБ
Сторінка 2 із 2
Go to top