Перелік проектів-переможців спільного конкурсу ДФФД - DFG (Ф 81)

 

з/п

Номер проекту Назвапроекту

Керівник

Україна

Організація Керівник   Німеччина Організація-партнер
1 41481

Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектрика

Морозовська

Ганна

Миколаївна

Інститут фізики НАНУ PD Dr. Yuri A. Genenko Institut für Materialwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
2 41396 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах

Житлухіна

Олена

Сергіївна

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАНУ Prof., Dr. Paul Seidel Friedrich-Schiller-Universität; Institut für Festkörperphysik
3 41686 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва Михайлець Володимир Андрійович Інститут математики Національної академії наук України Robert Denk University of Konstanz, Department of Mathematics and Statistics
4 41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий

Тарас

Володимирович

Сумський державний університет Sergey Denisov Institut fur Physik, Universitat Augsburg
5 41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем

Капустян

Олексій Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Sergey Dashkovskiy University of Wurzburg
6 41600 Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними Татаренко Валентин Андрійович Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ Prof. Gianaurelio Cuniberti Dresden University of Technology, Dresden, Germany
7 41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

Борщагівський:

Євген

Григорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Zahn Dietrich R. T.; Fleischer Monika Institute of Physics, Technische Universität Chemnitz; Institute for Applied Physics, Eberhard Karls University Tübingen
8 41401 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності

Когут

Петро

Ілліч

Дніпровський національний університ імені Олеся Гончара Prof. Dr. Guenter Leugering Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg
9 41657 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності

Равський

Олександр

Віталійович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ Alexander Wolff Chair of Computer Science I, Faculty of Mathematics & Comput. Sci. University of Würzburg
Сторінка 2 із 2
Go to top