Шановні колеги!

      28.01.2019 Державний фонд фундаментальних досліджень припинив свою діяльність, про що йдеться у наказі Міністерства освіти і науки України від 28.01.2019 № 79. Національний фонд досліджень України є правонаступником всього майна, прав і обов’язків Державного фонду фундаментальних досліджень.

Дякуємо за співпрацю!

Керівникам інноваційно-орієнтованих проектів ДФФД
                             У зв'язку з проведенням до Дня науки в Україні Всеукраїнського
фестивалю інновацій МОН України запрошує Вас взяти участь у цьому заході.
Деталі запланованих конкурсів - у листі МОН України, що додається.
 
 
 

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД)

оголошує конкурс Ф86 на гранти Президента України

для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році

Запити приймаються до 20 лютого 2019 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф86.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів без позначок!

Оформлені запити направляються поштою, або надаються особисто за адресою:

бульвар Шевченка, 16 (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404б)

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державного

фонду фундаментальних досліджень

____________Л.М. Лобанов

«___» _____________ 2018 р.

 

 

Умови конкурсу Ф86

на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2020 році

1. Загальні положення

1.1. До участі у конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років (не включно!).

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Розгляд заявок на одержання грантів здійснюється ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Міністерство освіти і науки України подає пропозиції щодо

надання грантів на розгляд Кабінету Міністрів України.

Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.

2.2. При розгляді проектів оцінюються:

• актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні.

3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу.

3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф86) після попередньої реєстрації на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що беруть участь у конкурсі.

До електронних матеріалів запиту додаються:

- Паперова заявка (файл формується після заповнення електронної форми) із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту, підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 1 примірник,

- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,

- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,

- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 1 примірник,

- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена прописка (реєстрація) – 1 примірник,

- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1 примірник.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках без позначок і підписів) направляються поштою за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд фундаментальних досліджень або надаються особисто (поштова скринька ДФФД біля пункту охорони на першому поверсі або кімната 404б), телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються до 20 лютого 2019 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

Перелік проектів-переможців спільного конкурсу ДФФД - DFG (Ф 81)

 

з/п

Номер проекту Назвапроекту

Керівник

Україна

Організація Керівник   Німеччина Організація-партнер
1 41481

Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектрика

Морозовська

Ганна

Миколаївна

Інститут фізики НАНУ PD Dr. Yuri A. Genenko Institut für Materialwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
2 41396 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах

Житлухіна

Олена

Сергіївна

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАНУ Prof., Dr. Paul Seidel Friedrich-Schiller-Universität; Institut für Festkörperphysik
3 41686 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва Михайлець Володимир Андрійович Інститут математики Національної академії наук України Robert Denk University of Konstanz, Department of Mathematics and Statistics
4 41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий

Тарас

Володимирович

Сумський державний університет Sergey Denisov Institut fur Physik, Universitat Augsburg
5 41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем

Капустян

Олексій Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Sergey Dashkovskiy University of Wurzburg
6 41600 Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними Татаренко Валентин Андрійович Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ Prof. Gianaurelio Cuniberti Dresden University of Technology, Dresden, Germany
7 41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

Борщагівський:

Євген

Григорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Zahn Dietrich R. T.; Fleischer Monika Institute of Physics, Technische Universität Chemnitz; Institute for Applied Physics, Eberhard Karls University Tübingen
8 41401 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності

Когут

Петро

Ілліч

Дніпровський національний університ імені Олеся Гончара Prof. Dr. Guenter Leugering Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg
9 41657 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності

Равський

Олександр

Віталійович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ Alexander Wolff Chair of Computer Science I, Faculty of Mathematics & Comput. Sci. University of Würzburg

Форми звітної документації

Договори 2018

Конкурс Ф - 81

Перелік проектів-переможців спільного конкурсу ДФФД - DFG (Ф 81)

 

з/п

Номер проекту Назвапроекту

Керівник

Україна

Організація Керівник   Німеччина Організація-партнер
1 41481

Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектрика

Морозовська

Ганна

Миколаївна

Інститут фізики НАНУ PD Dr. Yuri A. Genenko Institut für Materialwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
2 41396 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах

Житлухіна

Олена

Сергіївна

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАНУ Prof., Dr. Paul Seidel Friedrich-Schiller-Universität; Institut für Festkörperphysik
3 41686 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва Михайлець Володимир Андрійович Інститут математики Національної академії наук України Robert Denk University of Konstanz, Department of Mathematics and Statistics
4 41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий

Тарас

Володимирович

Сумський державний університет Sergey Denisov Institut fur Physik, Universitat Augsburg
5 41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем

Капустян

Олексій Володимирович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Sergey Dashkovskiy University of Wurzburg
6 41600 Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними Татаренко Валентин Андрійович Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ Prof. Gianaurelio Cuniberti Dresden University of Technology, Dresden, Germany
7 41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

Борщагівський:

Євген

Григорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ Zahn Dietrich R. T.; Fleischer Monika Institute of Physics, Technische Universität Chemnitz; Institute for Applied Physics, Eberhard Karls University Tübingen
8 41401 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності

Когут

Петро

Ілліч

Дніпровський національний університ імені Олеся Гончара Prof. Dr. Guenter Leugering Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg
9 41657 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності

Равський

Олександр

Віталійович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ Alexander Wolff Chair of Computer Science I, Faculty of Mathematics & Comput. Sci. University of Würzburg

 

 

 

Перелік проектів поданих на конкурс Ф-81 та направлених на експертизу (за результатами узгодження із DFG)

Номер 

проекту

Назва

проекту

ПІБ Керівника Організація Керівник з німецької сторони Організація-партнер
1 41472 Проблеми переносу на багатозв'язних графах: паралельні обчислювальні методи і редукція моделей

Дмитрієва

Ольга Анатоліївна

Донецький національний технічний університет Urban Karsten Ulm University Inst. of Numerical Analysis
2 41396 Контрольована передача квантової інформації в надпровідних мережах

Житлухіна Олена

Сергіївна

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАНУ Prof., Dr. Paul Seidel Friedrich-Schiller-Universität; Institut für Festkörperphysik
3 41415 Оптичні явища зумовлені чутливою до локальних полів перебудовою в рідких кристалах, молекули яких мають вигнуту основу Решетняк Віктор Юрійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Alexander Lorenz Paderborn University
4 41170 Модифікування електротранспортних властивостей графену комбінуванням механічних деформацій із розподілом дефектів

Радченко

Тарас Михайлович

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України Prof. U. Ritter Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany
5 41481 Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектриках

Морозовська

Ганна

Миколаївна

Інститут фізики НАН України PD Dr. Yuri A. Genenko Institut für Materialwissenschaft, Technische Universität Darmstadt
6 41600 Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними Татаренко Валентин Андрійович Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України Prof. Gianaurelio Cuniberti Dresden University of Technology, Dresden, Germany
7 41686 Рівняння з частинними похідними в узагальнених просторах Соболєва Михайлець Володимир Андрійович Інститут математики Національної академії наук України Robert Denk University of Konstanz, Department of Mathematics and Statistics
8 41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем Капустян Олексій Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Sergey Dashkovskiy University of Wurzburg
9 41401 Надійні оптимальні керування нелінійними рівняннями в частинних похідних та їх застосування: релаксація, апроксимація, керованість та умови оптимальності

Когут

Петро

Ілліч

Дніпровський національний університ імені Олеся Гончара Prof. Dr. Guenter Leugering Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuernberg
10 41698 Контрольоване керування інтерфейсами квантово-обмежених надтонких плівок Bi

Сологуб

Сергій Васильович

Інститут фізики Національної академії наук України Prof. Dr. Herbert Pfnür Institut für Festkörperphysik, Abt. Atomare und Molekulare Strukturen, Leibniz Universität Hannover
11 41614 Спектроскопічний аналіз дефектів та поверхневих станів водорозчинних нанокристалів сполук I-III-VI та I-II-IV-VI

Валах

Михайло

Якович

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Dietrich R.T. Zahn, Prof. Dr. Dr. h.c. Chemnitz University of Technology
12 41861 Керування електромагнітними полями в гібридних наноплазмонних напівпровідникових структурах для терагерцових застосувань

Коротєєв

Вадим Вячеславович

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України Dr. rer. nat. Serhiy Danylyuk Chair for Technology of Optical Systems, RWTH Aachen University
13 41968 Екситонна динаміка в молекулярних агрегатах, що взаємодіють з плазмонними наночастинками

Сорокін

Олександр

Васильович

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України Stefan Lochbrunner, Prof. Dr. Institute of Physics, University of Rostock
14 41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

Борщагівський:

Євген

Григорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Zahn Dietrich R. T.; Fleischer Monika Institute of Physics, Technische Universität Chemnitz; Institute for Applied Physics, Eberhard Karls University Tübingen
15 41632 Формування напівпровідникових нанокристалів у аморфних матрицях при опроміненні лазером

Ажнюк

Юрій

Миколайович

Інститут електронної фізики НАН України Zahn, Dietrich R.T. Technische Universität Chemnitz
16 41703 Високоефективна квантова комунікація в турбулентній атмосфері

Чумак

Олександр

Олександрович

Інститут фізики НАН України Dr. Dmytro Vasylyev, Prof. Dr. Alexander Szameit, and Prof. Dr. Werner Vogel University of Rostock, Institute of Physics, Rostock, Germany
17 41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий

Тарас

Володимирович

Сумський державний університет Sergey Denisov Institut fur Physik, Universitat Augsburg
18 41142 Нерівноважні ефекти в надпровідних наноструктурах Шевченко Сергій Миколайович Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України Evgeni Il’ichev The Leibniz Institute of Photonic Technology
19 41777 Вивчення особливостей електронного транспорту, характерної квазічастинкової взаємодії та екзотичного надпровідного стану в новітніх топологічних напівметалах

Найдюк

Юрій

Георгійович

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України Prof. van den Brink, Dr. Saicharan Aswartham, Dr. D. Efremov Institute for Solid State Research, IFW Dresden
20 42037 Паралельні за простором та часом чисельні методи для диференціальних рівнянь в частинних похідних на змінних у часі поверхнях

Макаров

Володимир

Леонідович

Інститут математики НАН України Dr. AndriySokolov TU Dortmund
21 41876 Функціональні 2D-матеріали для сенсорної електроніки в умовах іонізуючого випромінювання в прискорювачах заряджених частинок та реакторах термоядерного синтезу

Большакова

Інеса

Антонівна

Національний університет «Львівська політехніка» Wang Zhenxing AMO GmbH Aachen
22 41987 Слабка лазерна генерація в мікроструктурах на основі ZnO

Капустяник

Володимир

Богданович

Львівський національний університет імені Івана Франка Sven Höfling University of Würzburg
23 41657 Зображення графів: геометричні аспекти за межами планарності

Равський

Олександр

Віталійович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Alexander Wolff Chair of Computer Science I, Faculty of Mathematics & Comput. Sci. University of Würzburg
24 41794 Самовпорядкування та фотоніка наноструктурованих рідкокристалічних матеріалів у обмеженій геометрії

Назаренко

Василь

Геннадійович

Інститут фізики НАН України Prof. Dr. Alexey Eremin tto von Guericke University, Magdeburg
Сторінка 1 із 4
Go to top